BIBELDAGEN 2018

Søndag 28. januar 11.00 går vi sammen med flere av byens menigheter og markerer Bibeldagen 2018 med fellesgudstjeneste på Salen.
Tidligere generalsekretær i Bibelselskapet, Stein Mydske, er dagens taler.
Det er søndagsskole for barna, og etter gudstjenesten serveres det kaffe og kaker.