Alle innlegg av haldenfrikirke

KONFIRMASJONSSØNDAG 28.APRIL 11.00!

Velkommen til høytid og fest for våre konfirmanter!
Konfirmantene, sammen med pastor Kjersti G. Petersen
og sine øvrige ledere, setter sitt tydelige preg på gudstjenesten.
Det blir tale, samtale med konfirmantene, og innslag med
sang og musikk. Det er også søndagsskole for barna.
Velkommen til å feire våre flotte ungdommer, og velsigne dem
på veien videre i livet!

FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG 7.APRIL 11.00

Velkommen til familiegudstjeneste og misjonsmiddag i kirken
søndag formiddag!
Vi får besøk av pastor i Tabernaklet, Kjell Birger Frøyland som
holder andakt, og vår egen pastor, Kjersti Gulli Petersen
leder gudstjenesten. Frøyland har også med seg en venn
veller to, som du ser på bildet under her!
Etter gudstjenesten går startskuddet for årets misjonsaksjon,
ved at vi selger nydelig, hjemmelaget lapskaus, så her er
muligheten stor for å gjøre søndagsmiddagen enkel.
Minstepris er kr 50, pr stk, og alt går til vårt misjonsarbeid.
Liten og stor er varmt velkommen!

formiddagstreff 3. april

Ikke alle lever mer eller mindre A4-liv. Vi får denne gangen besøk av Ellen Gulli Petersen som har vært engasjert som frivillig i fengselsarbeidet til Maritastiftelsen i mange år, både på Ila og Botsen i Oslo, Ullersmo landsfengsel, Bredtvet kvinnefengsel og de senere årene også Ravneberget og Halden fengsel. Hun vil dele fra sine erfaringer i arbeidet og historier om forandrede liv for mennesker som har fått møte Jesus i fengselet.

Haldenseren Ketil M Isaksen som også er med i dette arbeidet, kommer sammen med henne. De skal synge for oss, slik de gjør i fengslene.

Det blir andakt ved Claudine Wauthier. Vi skal også synge sammen, og det blir bevertning og åresalg. Trenger du skyss onsdag 3. april, ring 975 86 562. Alle hjertelig velkommen!

PÅSKEN 2024!

Velkommen til å feire påske i Halden Frikirke!
Palmesøndag 11.00: Gudstjeneste.
Skjærtorsdag 18.00: Nattverdgudstjeneste
i kirkestua rundt fellesskapsbordet.
1.påskedag 9.30: Påskefrokost.
1.påskedag 11.00: Høytidsgudstjeneste for hele familien.
Pastor Kjersti Gulli Petersen taler i påskens gudstjenester.
Langfredag deltar vi på fellesgudstjeneste i Immanuelskirken.
God påske!

Bilderesultat for påskebudskapet


MENIGHETENS ÅRSFEST SØNDAG 10.MARS 17.00

Velkommen til årsfest for hele familien søndag ettermiddag!
Vi får en splitter ny utgave av søndagsskolens TV-TRO under ledelse av Annette Brattberg. Det blir sang og musikk ved Thomas Breda og Henrik Falch. Vi skal også få den store glede å ønske et nytt medlem velkommen i vår menighet! Samlingen avsluttes rundt kakebordet.
Små og store er hjertelig velkommen!

Silhuetter av fem mennesker som jubler

Kvinnenes internasjonale bønnedag – feiring i halden

Velkommen til Kvinnenes internasjonale bønnedag i Halden
fredag 1. mars 2024 kl. 11.

Det blir samling på Glenne misjonshus. Berit Øksnes holder andakt og det blir sang ved henne og Inger Marie Vierli Vold, med pastor Kjersti ved flygelet.

Etter møtet spiser vi formiddagsmat sammen.

Årets bønnedag har i år fokus på kvinner i de palestinske områdene og Jerusalem.

Kvinner som har konvertert fra islam til kristen tro lever i stor fare og de blir støttet av søstre fra den verdensvide kirken. Organisasjon Musalaha som arbeider med dialog og forsoningsarbeid i Jerusalem vil også få støtte fra årets bønnedag.

Komiteen for kvinnenes internasjonale bønnedag i Halden.

Fra venstre: Rebecca Askevold og Kirsti Andreassen fra Frelsesarmeen, Bjørg Torptangen fra Metodistkirken, Berit Øksnes fra Den norske kirke ( Dnk ), Kjersti Gulli Petersen fra Frikirken, Sheila Carlsen fra Tabernaklet, Aase Holtan fra Normisjon og Marita Nøvik fra Dnk