SØNDAG 4.FEBRUAR 18.00

Søndag inviterer vi til en annerledes gudstjeneste kalt KATEKISMEMESSE.
Da kommer pastor Per Eriksen fra Fredrikstad frikirke sammen med et knippe sangere og musikere. Med ord og toner tar de oss gjennom Luthers Lille Katekisme. Vi møter Martin Luther selv, gjennom hans egne tekster. Sanger av kjente artister fremføres som en understrekning av leddene i katekismen. Messen avsluttes med nattverd.
Katekismemessen ble laget i forbindelse med 500 års-jubileet for Martin Luther i fjor, og selv om ordene er flere hundre år gamle, er de på ingen måte utdatert.
Det blir søndagsskole for barna, og etter at Messen er ferdig, er alle velkommen til kirkekaffe.