Påskens program 2018

Skjærtorsdag kl. 18.00:
Nattverdsamling. Simon Papworth taler

Langfredag kl. 11.00:
Fellesgudstjeneste i Immanuelskirken.

Påskedag kl. 11.00.
Høytidsgudstjeneste for hele familien.
Dagfinn Stærk taler.
Sang av Disciples

Påskefrokost: Før gudstjenesten er det påskefrokost kl. 9.30.
Alle tar med en rett eller et pålegg og eggeglass
Påmelding til espenes@halden.net, 40069597