Jul i Frikirken 2018

Julaften kl. 15 inviterer vi til familiegudstjeneste. Pastor Sigvald Steilbu holder andakt, og det blir sang og musikk av Anniken og Vegard Falch Hillestad. Dagens kollekt går til Frikirkens misjonsarbeid i Midtøsten.
1. juledag kl. 12 feirer vi høytidsgudstjeneste. Pastor Steilbu taler, og Inger Marie Brettberg, Haakon Brattberg og Alfred Minge deltar med sang og musikk. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.
Søndag 30. desember 11.00 er det nattverdgudstjeneste med bønn for det nye året. Pastor Steilbu taler.
Velkommen til julefeiring!