Påskefeiring!

Velkommen til påskefeiring i Halden Frikirke!

Palmesøndag  11: Gudstjeneste. Simon Papworth taler.
Sang av Musikkgledens venner.
Søndagsskole. Innsamling av fastebøsser.
Bønn fra 10.15.

Skjærtorsdag 18.00:
Nattverdsamling i kirkestua.
Pastor Steilbu taler.
Sang av Michaël Mizidy.

Langfredag deltar vi på felles gudstjeneste i Immanuelskirken
sammen med flere av byens menigheter.

1.påskedag 9.30: Påskefrokost.
Påmelding til kontoret på tlf 97595872 innen tirsdag 16. april.
Ta med pålegg.
1.påskedag 11.00: Høytidsgudstjeneste for hele familien.
Pastor Steilbu taler. Sang av  Anniken Falch Hillestad. Dåp.
Velkommen til alle påskens samlinger!