KONFIRMASJON SØNDAG 28. APRIL 11.00.

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste.
Våre 6 flotte konfirmanter vil, sammen med pastor Sigvald Steilbu, ta oss gjennom noe av det de har lært og opplevd i konfirmasjonstiden.
Møtepunktteamet deltar med sang, og det er søndagsskoletilbud til de minste  barna.
Konfirmantene er: Lars Fredrik Breda, Joakim Hermansen, Kristoffer Epenes, Victoria Lie, Brian Kalungi Kasule og Emilie Wibe.
Gudstjenesten vil bli tolket til engelsk for de som trenger det.
This service will have english translation.