Misjonsgudstjeneste søndag 26. mai 11.00

Velkommen til misjonsgudstjeneste der vi får besøk fra Taiwan.
To pastorer kommer sammen med misjonær Johan Tidemann Johansen som vil være tolk. De vil tale og fortelle om prosjekt Silkeveien. Silkeveien er navnet på et misjonalt samarbeid Norge-Kina-Taiwan. Et mål for Silkeveien er å bidra til at de gode relasjonene mellom kristne i øst og vest kan fortsette å være til gjensidig velsignelse og inspirasjon. Dagens kollekt går til dette arbeidet.
Det er søndagsskole for de minste. Gudstjenesten vil i sin helhet oversettes til engelsk for de som ønsker dette. This service will have english translation. Bønnesamling fra 10.15.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe.
Alle er hjertelig velkommen!