SOMMERENS FELLESGUDSTJENESTER!

JUNI
Søndag 23. kl.11.00:      Gudstjeneste i Frikirken.
Torbjørn Arnesen taler. Nattverd. Sang av Michaël Mizidy.
Søndag 30. kl.11.00:      Gudstjeneste i Metodistkirken.
Atle Eidem taler.

JULI
Søndag 7. kl. 11.00:       Gudstjeneste i Betel.
Sigvald Steilbu taler.
Søndag 14. kl. 11.00:     Gudstjeneste i Baptistkirken                                       Gunnar Bradley fra  Metodistkirken taler.
Søndag 21. kl. 11.00:     Gudstjeneste i Metodistkirken.
Svein Langbråthen fra Baptistkirken Tabernaklet taler. Nattverd.
Søndag 27. kl.11.00:      Gudstjeneste i Betel.
Dagfinn Stærk taler.

AUGUST
Søndag 4.kl. 11.00:        Gudstjeneste i Frikirken.
Albert Gjøstøl fra Metodistkirken taler.
Søndag 11. kl. 11.00:     Gudstjeneste i Baptistkirken
Tabernaklet. Charles Hansen taler.

VELKOMMEN!