SOMMERENS FELLESGUDSTJENESTER!

JUNI
Søndag 23. kl.11.00:      Gudstjeneste i Frikirken.
Torbjørn Arnesen taler. Nattverd. Sang av Michaël Mizidy.
Søndag 30. kl.11.00:      Gudstjeneste i Metodistkirken.
Atle Eidem taler.

JULI
Søndag 7. kl. 11.00:       Gudstjeneste i Betel.
Taler fra Frikirken.
Søndag 14. kl. 11.00:     Gudstjeneste i Baptistkirken                                       Tabernaklet. Taler fra  Metodistkirken.
Søndag 21. kl. 11.00:     Gudstjeneste i Metodistkirken.
Taler fra Baptistkirken Tabernaklet. Nattverd.
Søndag 27. kl.11.00:      Gudstjeneste i Betel.
Dagfinn Stærk taler.

AUGUST
Søndag 4.kl. 11.00:        Gudstjeneste i Frikirken.
Taler fra Metodistkirken.
Søndag 11. kl. 11.00:     Gudstjeneste i Baptistkirken
Tabernaklet. Charles Hansen taler.

VELKOMMEN!