Håpsgudstjeneste søndag 25. august 11.00

Velkommen til Håpsgudstjeneste der vi får besøk fra organisasjonen «Hope for justice». De arbeider mot all form for menneskehandel, vår tids slaveri.
Morten Eikli er dagens taler, og kollekten går til «Hope for justice». Det er søndagsskole for barna, og etter gudstjenesten er alle velkommen til en kaffekopp i kirkestua.