Gudstjeneste søndag 17.november 11.00

I søndagens gudstjeneste markerer vi «søndag for forfulgte kristne».
Vi får besøk fra organisasjonen Stefanusalliansen. De arbeider for å fremme menneskerettigheter, og da særlig trosfrihet. Ingar Isene er dagens taler, og kollekten denne dagen går også til Stefanusalliansen. Bønnesamling fra kl. 10.15. Søndagsskolen står som vanlig klar til å ta imot alle barna som kommer. Etter gudstjenesten er alle velkommen til en varmende kaffekopp og en hyggelig prat.

Søndag ettermiddag går vi sammen med flere av byens menigheter om å arrangere seminar kl. 15.00  og inspirasjonsmøte kl. 18.00 med Egil Svartdahl, i pinsekirkens Salen. Tema for dagen er «Hvordan nå mennesker i dag med evangeliet?»

Sammen om oppdraget