Sprell levende gudstjeneste 15. desember 11.00

Vi skriver 3.søndag i advent og vi ønsker velkommen til en sprell levende gudstjeneste for hele familien.
Søndagsskolen deltar med sang og Julespill. Det blir bønnevandring der alle kan delta, og mulighet til å gi en kollekt til søndagsskolens arbeid.
Etterpå samles alle til en hyggelig kirkekaffe. Her vil våre konfirmanter selge vafler til inntekt for Teen challenge i London, dit de skal på tur i mars.