Gudstjeneste søndag 12. januar 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til årets første gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler og forretter nattverd.  Søndagsskolen starter opp etter juleferien, og alle barn fra 3 år er velkommen. Barn under 3 år må gjerne komme i følge med en voksen.
Etter gudstjenesten står kaffen klar, og alle er velkommen til en hyggelig prat i kirkestua.