VI AVLYSER ALT!

PÅ GRUNN AV SMITTEFAREN RUNDT CORONA-VIRUSET OG NYE DIREKTIVER FRA HELSEMYNDIGHETENE, HAR VI VALGT Å AVLYSE ALL AKTIVITET I KIRKEN INNTIL VIDERE. DETTE GJELDER ALLE TYPER SAMLER FRA GUDSTJENESTER TIL KORØVELSER OG SAMLINGER FOR BARN OG UNGE.