Synodeformannens tale.

Søndag 10. mai vil vi overføre en tale av Frikirkens øverste leder, synodeformann Jarle Skullerud. Den kan sees via vår facebook-side, facebook.com/haldenfrikirke. Se lenke i kolonnen til høyre.