JULEGUDSTJENESTER 2020

Julaften 15.00: Familiegudstjeneste. Andakt ved Bjørn Olsen og sang av Inger Marie Brattberg akkompagnert av Henrik Falch. Kollekt til Kirkens Nødhjelp. Gudstjenesten kan også sees via vår facebook-side.

1.juledag 12.00: Høytidsgudstjeneste. Dagfinn Stærk taler. Misjonskollekt.
Max 50 deltakere. Påmelding begge dager SMS til 97595872.
Alle må anvises plasser, så vær tidlig ute for å unngå kødannelse. ⭐️