KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG 2021

Første fredag i mars samles kvinner over hele verden i felles bønn. Tusenvis av steder verden over er tema det samme, og kristne kvinner fokuserer på enhet og fellesskap. Bønnedagen 2021 er fredag 5. mars, og årets tema er «Bygg på fast grunn!»
Lokalt vil det i år ikke bli noen fysisk samling i Halden, men man kan følge en overføring fra Frelsesarmeen i Oslo. Der blir det fokus på prosjektlandet Vanuatu, sang og musikkinnslag, og andakt ved Toril Såtsveen Asp.
Det blir mulig å gi til prosjektlandet på Vipps 94418, merket med KIB, eller til kontonr. 3000.16.16869.
Overføringen finnes på nettsidene til Norges Kristne Råd, norgeskristnerad.no
Der kan du også lese mer om bønnedagen.

https://bonnedag.files.wordpress.com/2021/01/artwork-storre.jpg