Fortsatt stengt kirke!

Halden opererer fortsatt under forsterkede tiltak. Dette betyr at arrangement som gudstjenester og samlinger i kirken ikke er tillatt. Denne forskriften varer til 18. mars, med mulighet for forlengelse.
Det betyr at gudstjenester avlyses, i første omgang til og med 21. mars. Deretter står påsken for døren. Vi vet ikke hvordan den vil forløpe, men mye tyder på at det blir hjemmepåske på de fleste også i år.
Vi følger med på informasjon fra regjering og kommune framover.