GUDSTJENESTE 10. APRIL KL.11.00

Yngreskoret 2015SØNDAG
10. april kl. 11
inviterer vi til gudstjeneste for hele
familien.
Pastor Steilbu taler, og Yngreskoret
synger. Det er
søndagsskole for barna, og kirkekaffe etter gudstjenesten.
Alle er hjertelig velkommen!