MØTEPUNKT SØNDAG 12. FEBRUAR 17.00

Søndag 12. februar ønsker vi velkommen til årets første
Møtepunkt, en gudstjeneste med mye fokus på lovsang og tilbedelse, og med livsnær forkynnelse for dagens mennesker.
Vi gleder oss til å feire denne
første Møtepunktgudstjenesten i vårt nyoppussede kirkerom!
Lone Bjerke Falck taler, og
hun har med seg et lovsangsteam og musikere, som leder an i sangen.
Ved gudstjenestens begynnelse setter vi av litt «mingletid» over en kopp kaffe. Etterpå er det mulig å kjøpe varme pølser som
kveldsmat.
Søndagsskolen har eget tilbud til barna et stykke ut i gudstjenesten.

JULENS PROGRAM I FRIKIRKEN

Julaften kl. 15.00 på Halden Normisjon på Glenne
Familiegudstjeneste
Elisabeth Holt leder. Andakt ved pastor Sigvald L. Steilbu.
Sang av Soul Teens. Kollekt til Kirkens nødhjelp.

Juledag kl. 12.00 i Kirkestua
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Kjell Iversen leder. Sigvald L. Steilbu taler.
Sang av Anniken F Hillestad akkompagnert av Vegard F. Hillestad
Misjonskollekt

Søndag 8. januar kl. 17.00 på Halden Normisjon på Glenne
Juletrefest sammen med Halden Normisjon

 

Familiegudstjeneste på Normisjon Glenne!

Søndag 11. desember kl. 11.00 inviterer vi til familiegudstjeneste helt og holdent i regi av søndagsskolen. Under ledelse av Else Marie Breda presenterer de TV-TRO JULESPESIAL. Det blir bl.a. Luciatog og julespill, og barn i alle aldre er med. Dagens kollekt går til søndagsskolens arbeid. EtTre bilder fra søndagsskolen. Foto.ter gudstjenesten blir det som vanlig kirkekaffe til alle som ønsker å stanse igjen litt for en hyggelig prat.
Gudstjenesten holdes i lånte lokaler hos Normisjon på Glenne.

GUDSTJENESTE MED NATTVERD 4. DESEMBER

Velkommen til gudstjeneste med nattverd 2. søndag i advent,
4. desember kl. 11.00.  Pastor Sigvald Steilbu taler.
Søndagsskolen forbereder neste søndags TV-TRO julespesial, og avslutter med egen julelunsj. I kirkestua avsluttes gudstjenesten
med kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.

Allehelgensdag. Gudstjeneste 17.00

Søndag 6. november er Allehelgensdag, og vi inviterer til gudstjeneste i kirkestua kl.17.00.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det er søndagsskoletilbud til barna.
Ettermiddagskaffen tar vi sammen etter gudstjenesten.
Små og store er hjertelig velkommen!

Alle barn er velkommen til søndagsskolen vår!
Alle barn er velkommen til søndagsskolen vår!
Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

 

GUDSTJENESTE 29. OKTOBER 11.00

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste søndag 29. oktober kl. 11.00
i kirkestua. Bjørn Thore Andersen, tidligerebjorn-thore-andersen ungdomarbeider i Greåker Frikirke, er dagens taler. Det er søndagsskole for barna, og etter gudstjenesten samles alle til kirkekaffe.

Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.

Sammen om oppdraget