FAMILIEGUDSTJENESTE 1. MAI

Søndag 1. mai kl. 11 inviterer vi til familiegudstjeneste
med nattverd.
Søndagsskolen presenterer sin TV-TRO-sending under ledelse av Else Marie Breda.
Det blir sang av ungdomsbandet Disciples, og etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.

Ungdomsbandet "Disciples"
Ungdomsbandet «Disciples»

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER

Silhuetter av folk som hopper og spretter. Illustrasjon.Søndag 17. og søndag 24. april kl. 11.00 er det fest i Frikirken. Årets konfirmantkull har kommet til
høydepunktet, selve
konfirmasjonsdagen.
14 ungdommer
fordeles på to gudstjenester.
Første gruppe 17. april er:
Haakon Brattberg, Bjørn-Nicklas Myrvang,
Marius Philstrøm Karlsen, Hans Ivar Ølberg, Sigurd Lillebø,
Ingrid Øraas og Patrick Cuic.

Søndag 24. april har turen kommet til:
Johanne Breda Antonsen, Jonathan Breda,
Thea-Sofie Labori Espenes, Christiane Lie,
Anna Grude Kristiansen, Nora Drøivoldsmo og Tobias Bragvin.
Vi gleder oss!

MØTEPUNKT SØNDAG 3. APRIL 2016

Søndag 3. april kl. 11 inviterer vi til et nytt Møtepunkt. En gudstjeneste med fokus på lovsang og tilbedelse. Lone Bjerke Falch med sangere og musikere leder i lovsangen, og pastor Steilbu taler.
Det er søndagsskoletilbud for alle barn under ungdomsskolealder. Gudstjenesten gir også rom for det sosiale felleskapet, og starter med kaffe og prat. Etter gudstjenesten er kafeen åpen, og det blir salg av varme pølser. Alle er hjertelig velkommen!Lone Bjerke Falch. Foto.Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Skjærtorsdag kl. 18 er du velkommen
til nattverdgudstjeneste.
Dagfinn Stærk taler.

Langfredag går byens menigheter
sammen om gudstjenesten
i Immanuelskirken kl. 11.00.
Thomas Andersen fra Frelsesarmeeen taler,
og det blir sang av Hanna Iversen.

Påskedag inviterer vi til Høytidsgudstjeneste
for hele familien kl. 11.00. Dagfinn Stærk taler,
og Solveig Iversen synger.
Alle er hjertelig velkommen!

GUDSTJENESTE PALMESØNDAG

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste
palmesøndag kl.11.00.
Dagens taler er Unni Westli.Unni Westli
Unni jobber i Frikirken som menighetsveileder.
Hennes spesialfelt er lederutvikling og arbeid
med cellegrupper i menighetene våre.
I gudstjenesten blir det mulig å levere inn
årets fastebøsser.
Gudstjenesten avsluttes med kirkekaffe.
Alle er hjertelig velkommen!

Sammen om oppdraget