PÅSKENS GUDSTJENESTER

Skjærtorsdag kl. 18 er du velkommen
til nattverdgudstjeneste.
Dagfinn Stærk taler.

Langfredag går byens menigheter
sammen om gudstjenesten
i Immanuelskirken kl. 11.00.
Thomas Andersen fra Frelsesarmeeen taler,
og det blir sang av Hanna Iversen.

Påskedag inviterer vi til Høytidsgudstjeneste
for hele familien kl. 11.00. Dagfinn Stærk taler,
og Solveig Iversen synger.
Alle er hjertelig velkommen!