GUDSTJENESTE PALMESØNDAG

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste
palmesøndag kl.11.00.
Dagens taler er Unni Westli.Unni Westli
Unni jobber i Frikirken som menighetsveileder.
Hennes spesialfelt er lederutvikling og arbeid
med cellegrupper i menighetene våre.
I gudstjenesten blir det mulig å levere inn
årets fastebøsser.
Gudstjenesten avsluttes med kirkekaffe.
Alle er hjertelig velkommen!