Bibeldagen 2020!

Bibeldagen er en søndag hvor vi setter fokus på Bibelens store betydning, og samler inn penger til bibelprosjekter.
Årets Bibeldag i Halden markeres med familiegudstjeneste i pinsekirken Salen søndag 26. januar kl. 11.00,  der flere av byens menigheter kommer sammen. Kollekten går til bibelprosjekt i Kina.
Alle er hjertelig velkommen!

Gudstjeneste søndag 19. januar 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til menighetens storsamling, gudstjenesten.
Pastor Steilbu taler, og det er søndagsskole for barna. Fra klokken 10.15 er det åpen  bønnesamling i kirkestua.

Etter gudstjenesten selger konfirmantene nystekte vafler til inntekt for Teen Challenge i London, dit de reiser på tur i mars. Det serveres selvfølgelig rykende varm kaffe til vaflene. Alle er hjertelig velkommen!

Gudstjeneste søndag 12. januar 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til årets første gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler og forretter nattverd.  Søndagsskolen starter opp etter juleferien, og alle barn fra 3 år er velkommen. Barn under 3 år må gjerne komme i følge med en voksen.
Etter gudstjenesten står kaffen klar, og alle er velkommen til en hyggelig prat i kirkestua.

JULEN I HALDEN FRIKIRKE!

Velkommen til julens samlinger i kirken!
Søndag 22. kl. 17.00: Vi synger julen inn. Flere sang og musikkinnslag.
Julaften kl. 15.00: Familiegudstjeneste ved pastor Steilbu.
Sang av Anniken Falch Hillestad.
Kollekt til Kirken Nødhjelp.
1.juledag kl. 12.00: Høytidsgudstjeneste ved pastor Steilbu.
Kollekt til Frikirkens misjonsarbeid.
Søndag 29.12 kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd.
Dagfinn Stærk taler.
Søndag 5. januar kl. 17.00: Juletrefest for hele familien.
Sang av  Halden Soul Kids.
VELKOMMEN!

Sprell levende gudstjeneste 15. desember 11.00

Vi skriver 3.søndag i advent og vi ønsker velkommen til en sprell levende gudstjeneste for hele familien.
Søndagsskolen deltar med sang og Julespill. Det blir bønnevandring der alle kan delta, og mulighet til å gi en kollekt til søndagsskolens arbeid.
Etterpå samles alle til en hyggelig kirkekaffe. Her vil våre konfirmanter selge vafler til inntekt for Teen challenge i London, dit de skal på tur i mars.

2. søndag i advent 11.00: Gudstjeneste med dåp

Velkommen til gudstjeneste 2. søndag i advent.
Sverre Nilsen er dagens taler, og  vi skal få bære et nytt barn til dåpen. Bønnesamling fra kl. 10.15.
Under talen blir det søndagsskole for barna, der de skal forberede neste ukes julespill.
Etter gudstjenesten inviterer dåpsfamilien hele menigheten på kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!

Julemesse og familiegudstjeneste 23. og 24. november!

Velkommen til årets julemesse lørdag fra kl. 10! Her blir det utlodninger, lykkehjul, salg av julebakst og andre kortreiste matvarer. Muligheten til å handle julegaver er så absolutt til stede! Kafèen kan friste med nystekte vafler, kaker, kaffe og varme pølser. Kl. 12 får vi sang av Halden Soul Kids, og kl 14 blir det andakt ved pastor Sigvald Steilbu. Deretter avsluttes dagen med trekninger.

Søndag kl. 11 samles vi til familiegudstjeneste. Søndagsskolens TV-TRO-TEAM, under ledelse av Else Marie Breda, står for  dagens forkynnelse, og Møtepunktteamet leder i sang. Kaffeservering. Små, store og midtimellom er hjertelig velkommen!

Gudstjeneste søndag 17.november 11.00

I søndagens gudstjeneste markerer vi «søndag for forfulgte kristne».
Vi får besøk fra organisasjonen Stefanusalliansen. De arbeider for å fremme menneskerettigheter, og da særlig trosfrihet. Ingar Isene er dagens taler, og kollekten denne dagen går også til Stefanusalliansen. Bønnesamling fra kl. 10.15. Søndagsskolen står som vanlig klar til å ta imot alle barna som kommer. Etter gudstjenesten er alle velkommen til en varmende kaffekopp og en hyggelig prat.

Søndag ettermiddag går vi sammen med flere av byens menigheter om å arrangere seminar kl. 15.00  og inspirasjonsmøte kl. 18.00 med Egil Svartdahl, i pinsekirkens Salen. Tema for dagen er «Hvordan nå mennesker i dag med evangeliet?»

Gudstjeneste søndag 10. november 11.00

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

Velkommen til gudstjeneste med nattverd.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det er søndagsskole for barn fra 3 år og oppover. Yngre barn er velkommen i følge med en voksen.
Etter gudstjenesten samles små og store til saft og kjeks, kaffe og en hyggelig prat i kirkestua. Velkommen i Frikirken!

Sammen om oppdraget