GUDSTJENESTE SØNDAG 13.JUNI 11.00

Velkommen til gudstjeneste i kirken igjen søndag 13. juni.
Sverre Nilsen er dagens taler.
Det er fortsatt påmelding, og du må vises til din plass av kirkevertene.
Påmelding kan gjøres til e-post: halden@frikirken. no
eller telefon 97 59 58 72.
Søndagsskolen har egen samling ute.

VI ÅPNER TIL PINSE!

Etter nye retningslinjer for offentlige arrangement fra og med 10. mai, velger vi nå å åpne for fysiske gudstjenester igjen med inntil 30 deltakere. Søndag 23. mai, som er 1.pinsedag, er det Dagfinn Stærk som taler.
Det vil deretter bli ytterligere en gudstjeneste i mai og to i juni . 30. mai taler Bjørn Olsen, og 13. og 20. juni taler henholdsvis Sverre Nilsen og Simon Papworth.
Søndag 6. juni vil vi overføre en digital gudstjeneste fra årets synodemøte, frikirkens kirkemøte.

Påskegudstjenester

Kjære alle sammen!

Heller ikke påsken 2021 blir en kirkepåske. Vi kan ikke samles som før til nattverd, påskefrokost og stor feiring av Jesu oppstandelse første påskedag. Heldigvis er ikke Gud avhengig av de store forsamlingene for å komme oss i møte. Hvor vi enn er kan vi få ta del i Jesu død for oss, og Hans oppstandelse til evig liv.

For å hjelpe oss på veien, har to av våre trofaste medlemmer delt noen tanker rundt påskens tre store dager.

Skjærtorsdag (av Else Marie Breda)
Langfredag (av Dagfinn Stærk)
1. påskedag (av Dagfinn Stærk)

God påske til dere alle!

Fortsatt stengt kirke!

Halden opererer fortsatt under forsterkede tiltak. Dette betyr at arrangement som gudstjenester og samlinger i kirken ikke er tillatt. Denne forskriften varer til 18. mars, med mulighet for forlengelse.
Det betyr at gudstjenester avlyses, i første omgang til og med 21. mars. Deretter står påsken for døren. Vi vet ikke hvordan den vil forløpe, men mye tyder på at det blir hjemmepåske på de fleste også i år.
Vi følger med på informasjon fra regjering og kommune framover.

KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG 2021

Første fredag i mars samles kvinner over hele verden i felles bønn. Tusenvis av steder verden over er tema det samme, og kristne kvinner fokuserer på enhet og fellesskap. Bønnedagen 2021 er fredag 5. mars, og årets tema er «Bygg på fast grunn!»
Lokalt vil det i år ikke bli noen fysisk samling i Halden, men man kan følge en overføring fra Frelsesarmeen i Oslo. Der blir det fokus på prosjektlandet Vanuatu, sang og musikkinnslag, og andakt ved Toril Såtsveen Asp.
Det blir mulig å gi til prosjektlandet på Vipps 94418, merket med KIB, eller til kontonr. 3000.16.16869.
Overføringen finnes på nettsidene til Norges Kristne Råd, norgeskristnerad.no
Der kan du også lese mer om bønnedagen.

https://bonnedag.files.wordpress.com/2021/01/artwork-storre.jpg

Halden er rød sone!

Halden kommune er fortsatt definert som rød sone, og alle arrangement, både ute og inne, er forbudt. Vi kan derfor ikke invitere til gudstjenester med det første . De strenge tiltakene gjelder til 10.februar, men det er sannsynlig at forbudet mot å samles innendørs vil forlenges utover dette.

JULEGUDSTJENESTER 2020

Julaften 15.00: Familiegudstjeneste. Andakt ved Bjørn Olsen og sang av Inger Marie Brattberg akkompagnert av Henrik Falch. Kollekt til Kirkens Nødhjelp. Gudstjenesten kan også sees via vår facebook-side.

1.juledag 12.00: Høytidsgudstjeneste. Dagfinn Stærk taler. Misjonskollekt.
Max 50 deltakere. Påmelding begge dager SMS til 97595872.
Alle må anvises plasser, så vær tidlig ute for å unngå kødannelse. ⭐️

Sammen om oppdraget