Alle innlegg av haldenfrikirke

GUDSTJENESTE 22. MAI

Søndag 22. mai kl. 11.00 inviterer vi til gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler, og det blir
sang av Musikkgledens venner.
Tweens og ungdommen er på leir,
men det er søndagsskole for de minste.
Etter gudstjenesten er alle velkommen
til kirkekaffe.

Pastor Sigvald Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Den yngste gruppen
Den yngste gruppen

1.PINSEDAGSGUDSTJENESTE

1.pinsedag inviterer vi til gudstjeneste kl. 11.00.
Pastor Steilbu taler, og det er søndagsskole
for barna.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til en
kopp kaffe og prat i kirkestua.

Pastor Sigvald Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Sigvald Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.

SØNDAG 8. MAI

Velkommen til gudstjeneste søndag 8. mai kl. 11.00.
Dagfinn Stærk taler, og søndagsskolen er som vanlig
åpen for barna.
Etterpå er alle velkommen til kirkekaffe.

Dagfinn Stærk taler i gudstjenesten 8. mai.

Kristi Himmelfartsdag 18.00

Kristi Himmelfartsdag 18.00 går frikirkene i Østfold sammen
om felles gudstjeneste. Jens Petter Jørgensen taler,
og Roy Khantatat deltar med sang.
Servering av kaffe fra 17.00.

Jens Petter Jørgensen taler i Sarpsborg frikirke
Kristi Himmelfarstdag.

FAMILIEGUDSTJENESTE 1. MAI

Søndag 1. mai kl. 11 inviterer vi til familiegudstjeneste
med nattverd.
Søndagsskolen presenterer sin TV-TRO-sending under ledelse av Else Marie Breda.
Det blir sang av ungdomsbandet Disciples, og etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe.

Ungdomsbandet "Disciples"
Ungdomsbandet «Disciples»

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER

Silhuetter av folk som hopper og spretter. Illustrasjon.Søndag 17. og søndag 24. april kl. 11.00 er det fest i Frikirken. Årets konfirmantkull har kommet til
høydepunktet, selve
konfirmasjonsdagen.
14 ungdommer
fordeles på to gudstjenester.
Første gruppe 17. april er:
Haakon Brattberg, Bjørn-Nicklas Myrvang,
Marius Philstrøm Karlsen, Hans Ivar Ølberg, Sigurd Lillebø,
Ingrid Øraas og Patrick Cuic.

Søndag 24. april har turen kommet til:
Johanne Breda Antonsen, Jonathan Breda,
Thea-Sofie Labori Espenes, Christiane Lie,
Anna Grude Kristiansen, Nora Drøivoldsmo og Tobias Bragvin.
Vi gleder oss!

MØTEPUNKT SØNDAG 3. APRIL 2016

Søndag 3. april kl. 11 inviterer vi til et nytt Møtepunkt. En gudstjeneste med fokus på lovsang og tilbedelse. Lone Bjerke Falch med sangere og musikere leder i lovsangen, og pastor Steilbu taler.
Det er søndagsskoletilbud for alle barn under ungdomsskolealder. Gudstjenesten gir også rom for det sosiale felleskapet, og starter med kaffe og prat. Etter gudstjenesten er kafeen åpen, og det blir salg av varme pølser. Alle er hjertelig velkommen!Lone Bjerke Falch. Foto.Tre bilder fra søndagsskolen. Foto.

Konsert med Arredondo og Sødal

Arredondo SødalTorsdag 31. mars kl. 19.00 slår menigheten på stortromma og inviterer til konsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal.

Det blir også med sangere fra Halden Frikirke under ledelse av Henrik Falch.

Billetter kan kjøpes på billettservice.no eller i døra

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Skjærtorsdag kl. 18 er du velkommen
til nattverdgudstjeneste.
Dagfinn Stærk taler.

Langfredag går byens menigheter
sammen om gudstjenesten
i Immanuelskirken kl. 11.00.
Thomas Andersen fra Frelsesarmeeen taler,
og det blir sang av Hanna Iversen.

Påskedag inviterer vi til Høytidsgudstjeneste
for hele familien kl. 11.00. Dagfinn Stærk taler,
og Solveig Iversen synger.
Alle er hjertelig velkommen!