JULEGUDSTJENESTER 2020

Julaften 15.00: Familiegudstjeneste. Andakt ved Bjørn Olsen og sang av Inger Marie Brattberg akkompagnert av Henrik Falch. Kollekt til Kirkens Nødhjelp. Gudstjenesten kan også sees via vår facebook-side.

1.juledag 12.00: Høytidsgudstjeneste. Dagfinn Stærk taler. Misjonskollekt.
Max 50 deltakere. Påmelding begge dager SMS til 97595872.
Alle må anvises plasser, så vær tidlig ute for å unngå kødannelse. ⭐️

VI SØKER NY PASTOR!

Pastor i inntil 100% stilling!
Halden Frikirke søker etter pastor i inntil 100 % stilling. Tiltredelse så snart som mulig etter nærmere avtale.
Pastoren utfører sin tjeneste i nært samarbeid med eldsterådet og i kontakt med de mange frivillige ledere i de ulike virkegrenene i menigheten.
Ansvarsområdene er å forkynne Guds Ord, forvalte sakramentene, øve sjelesorg, konfirmantarbeid og den daglige ledelsen av menigheten.

Ønskede egenskaper:
– styrke i forkynnelse, formidling og sjelesorg
– evne til å inspirere og delegere
– evne til å se den enkelte
– relasjonsbyggende evner innad og utad
– liker å jobbe med familier, barn og ungdom

Pastoren er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds Ord og den evangelisk lutherske bekjennelse. Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i Frikirken. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.
For mer informasjon, kontakt leder i eldsterådet, Kjell Arne Iversen, tlf. 908 43 614
Søknadsfrist: 20.1.2021
Søknad sendes snarest til Halden Frikirke v/eldsterådet, Laxegata 3, 1772 Halden, eller på e-post til kjell@halden.net.

gudstjeneste søndag 8. november 11.00

I denne gudstjenesten markerer vi «Søndag for forfulgte kristne».
Flere steder i verden blir mennesker fortsatt forfulgt for sin kristne tro, og Bjørn Olsen taler over tema: Etterfølger og forfulgt.
Søndagsskolen er som alltid klar til å ta imot barna.
Gammel og ung er hjertelig velkommen!

Vil ha hjelp til å finne gammel piggtråd - Hitra Frøya

Gudstjeneste søndag 25. oktober 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag 25. oktober. Bjørn Olsen er tilbake og taler over tema «Tro og Tvil: Der så vi kjemper også – I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.»
4.Mosebok 13, 33.
Det blir nattverd, og søndagsskolen tar godt imot alle barna. Gudstjenesten avsluttes med kaffeservering.
Små og store er hjertelig velkommen!

Familiegudstjeneste med tv-tro søndag 18.oktober 11.00

Velkommen til familiegudstjeneste! Søndagsskolens TV-TRO-team, under ledelse av Else Marie Breda, står for innholdet denne dagen. Fokuset er på årets TV-aksjon der hovedoppgaven er å redusere mengden plast i verdens hav.
TV-TRO-teamet har «Peters fiskefangst» som tema, og kanskje får de også plast i garnet? Det blir mulig å Vippse et bidrag til TV-aksjonen.
Samlingen avsluttes med saft- og kaffeservering.
Alle er hjertelig velkommen!

Dette går pengene til


Gudstjeneste søndag 11.oktober 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Dagens taler er Leif Gunnar Sandvand, tidligere pastor i Moss og Sarpsborg frikirke. Han har valgt som tema: «Tuntreet i Laxegata 3!» Jenny Norheim deltar med sang, og søndagsskolen er klar til å ta imot barna. Etter gudstjenesten serverer vi en enkel kirkekaffe, alt innenfor trygge rammer av smittevernreglene.

Leif Gunnar Sandvand taler i søndagens gudstjeneste.

Sammen om oppdraget