MENIGHETENS ÅRSFEST SØNDAG 10.MARS 17.00

Velkommen til årsfest for hele familien søndag ettermiddag!
Vi får en splitter ny utgave av søndagsskolens TV-TRO under ledelse av Annette Brattberg. Det blir sang og musikk ved Thomas Breda og Henrik Falch. Vi skal også få den store glede å ønske et nytt medlem velkommen i vår menighet! Samlingen avsluttes rundt kakebordet.
Små og store er hjertelig velkommen!

Silhuetter av fem mennesker som jubler

Kvinnenes internasjonale bønnedag – feiring i halden

Velkommen til Kvinnenes internasjonale bønnedag i Halden
fredag 1. mars 2024 kl. 11.

Det blir samling på Glenne misjonshus. Berit Øksnes holder andakt og det blir sang ved henne og Inger Marie Vierli Vold, med pastor Kjersti ved flygelet.

Etter møtet spiser vi formiddagsmat sammen.

Årets bønnedag har i år fokus på kvinner i de palestinske områdene og Jerusalem.

Kvinner som har konvertert fra islam til kristen tro lever i stor fare og de blir støttet av søstre fra den verdensvide kirken. Organisasjon Musalaha som arbeider med dialog og forsoningsarbeid i Jerusalem vil også få støtte fra årets bønnedag.

Komiteen for kvinnenes internasjonale bønnedag i Halden.

Fra venstre: Rebecca Askevold og Kirsti Andreassen fra Frelsesarmeen, Bjørg Torptangen fra Metodistkirken, Berit Øksnes fra Den norske kirke ( Dnk ), Kjersti Gulli Petersen fra Frikirken, Sheila Carlsen fra Tabernaklet, Aase Holtan fra Normisjon og Marita Nøvik fra Dnk

GUDSTJENESTE OG SØNDAGSSKOLE SØNDAG 3.MARS 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag,
Søndagsskolen er tilbake for fullt etter vinterferien.
Pastor Kjersti G. Petersen taler denne 3. søndag i faste, og vi følger Kirkens Nødhjelps fastefokus, og tenner det 3. fastelyset og ber regnbuebønnen. Det blir også nattverd.
Etter gudstjenesten selger konfirmantene sine gode og dyre vafler til inntekt for sitt diakonale prosjekt i Latvia, dit turen snart går!
Små og store er varmt velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.
Bilderesultat for vaffel

SANGKVELD SØNDAG 25.FEBRUAR 18.00!

Velkommen til sangkveld i kirken siste søndag i vinterferien.
Her vil vi synge både gamle og nye sanger. Det vil også bli mulig å ønske seg sanger fra sangbøkene våre, i en liten «ønskekonsert».
Pastor Kjersti G. Petersen leder det hele med stø hånd fra sin plass ved flygelet. Etterpå vanker det kaffe i kirkestua. Alle er varmt velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.

LESEGUDSTJENSTE SØNDAG 18.FEBRUAR 11.00

Velkommen til en noe annerledes gudstjeneste søndag formiddag.
I stedet for en preken, vil det det bli høytlesning fra en hel bok i
Bibelen, nærmere bestemt, en av de mange brevene som det nye testamentet inneholder.
Det er 1.søndag i fastetiden, og vi fortsetter å fokusere på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, med tenning av fastelys og regnbuebønn.
Fokuset i bønnen denne søndagen er å unngå å skape skiller mellom mennesker, som etablerer et «Vi og dem», men heller se alle mennesker slik Gud ser oss; likeverdige.
Søndagsskolen har tatt vinterferie.

Bible Studies – Living Hope Church, Tea SD

Formiddagstreff

Det blir mye sang og musikk når vi får besøk av Sverre Marthinussen og Andaktsmusikken fra Frelsesarmeen i Halden i morgen. De har også med seg korpsleder Øyvind Askevold som andaktsholder.

Dessuten skal vi synge sammen, spise gode smørbrød og det blir åresalg som vanlig. Trenger du skyss, ring 975 86 562.

Alle hjertelig velkommen!

Øyvind Askevold

GUDSTJENESTE SØNDAG 28.JANAUR 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Det er såmannssøndag, og Pastor Kjersti G. Petersen taler
om Guds Ord som det minste frø som kan vokse opp å gjøre
store og uventede ting. Det er søndagsskole for barna.
Vi vil også markere Bibeldagen, med en ekstra kollekt bibler til kristne innvandrearbeidere i Gulfen, som arbeider og utnyttes av rike innbyggere, nærmest som slaver.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe i kirkestua.
Små og store er varmt velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.

GUDSTJENESTE SØNDAG 21.JANUAR 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Denne dagen får vi besøk fra Stefanusalliansen.
Daniel Hop-Hansen vil tale og fortelle litt om arbeidet deres blant mennesker som forfølges for sin tro. De sier om seg selv:
Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon – med særlig vekt på kampen for trosfrihet. Vi kjemper for alle menneskers frihet til å tro eller ikke ha en tro og for alles rett til å skifte tro. Vi støtter misjon i land der trosfriheten begrenses og styrker undertrykte kristnes rett til å leve ut og dele sin tro.
Dagens kollekt går til Stefanusalliansen.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til kirkekaffe!

Bilde av Daniel Hop-Hansen

Sammen om oppdraget