ÅRSFEST SØNDAG 6.MARS 17.00

Velkommen til menighetens tradisjonelle årsfest for hele
menighetsfamilien, liten som stor.
Pastor Kjersti G. Petersen holder andakt, og vi får besøk av våre
misjonærer, Tine og Morten, som vil orientere litt om sin situasjon. Tine vil også bidra med sang. Og så vil det selvfølgelig bli servering av kaffe og kaker. Varmt velkommen!

familiegudstjeneste søndag 6.februar 11.00

Velkommen til familiegudstjeneste. Dette blir årets første der vi samler alle generasjoner!
Pastor Kjersti G. Petersen har hatt med seg konfirmantene i forberedelsene til gudstjenesten. Tema er intet mindre enn Bibelen selv, og konfirmantene har fått stille pastoren spørsmål om ting de lurere på. så vil svarene dukke opp i hennes andakt.
Små og store er hjertelig velkommen!

Silhuetter av fem mennesker som jubler

gudstjeneste søndag 30.januar 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Dagens taler er Sverre Nilsen, som taler over teksten om
Jesu fristelse fra Matteus evangelium kapittel 4.
Søndagsskolen starter endelig opp igjen til søndag, så vi håper å se mange barn i kirken!
Vi følger de kjente smittevernreglene om registrering, avstand og anbefaling om munnbind innendørs.
Alle er hjertelig velkommen!

gudstjeneste søndag 16.januar 11.00

Velkommen til gudstjeneste der pastor Kjersti G. Petersen tar for seg andre del av temaet «Evner og Gaver» i sin tale. Selv om dette er to taler over sammen tema, er man ikke avhengig av å ha hørt del 1 for å a utbytte av del 2, så velkommen uansett.
Søndagsskolen avventer smittesituasjonen før de avgjør når de skal starte opp i det nye året.
Vi registrerer navn og telefonnummer på alle ved inngangen.

gudstjeneste søndag 9.januar 11.00

Velkommen til årets første gudstjeneste.
Pastor Kjersti G. Petersen holden den første av to taler over tema «Gaver, evner og talenter». Den neste av de to kommer søndag 16. januar.
Det er fortsatt antallsbegrensning på 50 deltakere, men ingen påmelding. Navn og telefonnummer registreres ved inngangen.

julegudstjenester 2021

Velkommen til julens gudstjenester.
Julaften 15.00: Familiegudstjeneste.
Sang av Anniken Falch Hillestad.
Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

1.juledag 12.00: Høytidsgudstjeneste.
Misjonskollekt.
Pastor Kjersti Gulli Petersen taler i julens gudstjenester.
Grunnet antallsbegrensing tar vi påmelding.
e-post: halden@frikiken.no eller tlf til 97 59 58 72.
Munnbindpåbud under hele gudstjenesten.

julen synges inn!

Velkommen til å synge julen inn søndag 19.desember 17.00.
Flere sangere og musikere deltar. Andakt ved pastor Kjersti G. Petersen, som også stiller ved flygelet.
På grunn av nye smitteverntiltak som innføres 15. desember, blir det mulig å kun samle 50 personer innendørs. Derfor vil vi gjeninnføre påmelding til alle arrangement. Dette kan gjøres til e-post: halden@frikirken.no eller tlf. 97 59 58 72.

Sammen om oppdraget