SØNDAG 8. MAI

Velkommen til gudstjeneste søndag 8. mai kl. 11.00.
Dagfinn Stærk taler, og søndagsskolen er som vanlig
åpen for barna.
Etterpå er alle velkommen til kirkekaffe.

Dagfinn Stærk taler i gudstjenesten 8. mai.