SAMLINGSFEST SØNDAG 21. AUGUST KL.17.00

Velkommen til høstens samlingsfest for hele familien. Pastor Steilbu holder andakt, og vi får presentasjon av årets konfirmanter. Det blir også medlemsopptakelse. Servering av kaffe og kaker.

Pastor Steilbu taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Steilbu taler i søndagens samlingsfest.