gudstjeneste søndag 16.januar 11.00

Velkommen til gudstjeneste der pastor Kjersti G. Petersen tar for seg andre del av temaet «Evner og Gaver» i sin tale. Selv om dette er to taler over sammen tema, er man ikke avhengig av å ha hørt del 1 for å a utbytte av del 2, så velkommen uansett.
Søndagsskolen avventer smittesituasjonen før de avgjør når de skal starte opp i det nye året.
Vi registrerer navn og telefonnummer på alle ved inngangen.