Gudstjeneste søndag 15. og 22. mai 11.00

To søndager nå i mai vil pastor Kjersti G. Petersen har bønn som tema.
15.mai er teksten hentet fra Johannes evangelium kapittel 17, der Jesus ber for sine disipler, og oss alle som ønsker å følge Ham.
Den andre søndagen vil vår pastor tale over bønnen Vår Far.
Alle er hjertelig velkommen!
15. mai er det ikke søndagsskole, men 22.mai blir det tur og utesøndagsskole på barna.