Sommerens første fellesgudstjeneste søndag 26.juni 11.00

Velkommen til Betel og sommerens første fellesgudstjeneste.
Pastor Kjersti G. Petersen taler.