SAMLINGSFEST SØNDAG 21. AUGUST 17.00!

Velkommen til samlingsfest for hele menighetsfamilien.
Vi starter opp et nytt semester, og ser fram til det som ligger foran.
Det blir andakt ved pastor Kjersti Gulli Petersen, og sanginnslag ved en kvartett. Kvelden avsluttes ved kakebordet og en hyggelig prat i kirkestua.
Alle er hjertelig velkommen!

Skytterfesten avlyst men det blir premieutdeling med kaffe og kaker. - DFS  Grasrot