GUDSTJENESTE OG UTE-SØNDAGSSKOLE!

Velkommen til gudstjeneste søndag 18.september.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og søndagsskolen
skal ha samling ute.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe.
Små og store er hjertelig velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.
Søndagsskolen har utesamling denne søndagen!