GUDSTJENESTE SØNDAG 2.OKTOBER 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og det blir nattverd.
Søndagsskolen har høstferie.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe i kirkestua.
Alle er hjertelig velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.