GUDSTJENESTE ALLEHELGENSDAG 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Det er Alle helgens dag, og vi skal i gudstjenesten minnes de som er gått bort det siste året. Vi nevner dem ved navn, og i takknemlighet minnes vi dem ved å tenne lys og be.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og det blir nattverd.
Søndagsskolen tar i mot barna, og denne søndagen åpner de
sitt juleverksted, der alle barn er velkommen!
Etter gudstjenesten samles vi i kirkestua for en kopp kaffe
og en god prat!

Stord kyrkje er open på Allehelgensdag