JUL OG NYTTÅR 22/23!

Velkommen til våre jule- og nyttårsgudstjenester.
Julaften 15.00: Familiegudstjeneste.
Kollekt til Kirkens Nødhjelp.
1.juledag 12.00: Høytidsgudstjeneste med nattverd.
Kollekt til Frikirkens Juleaksjon.
1.nyttårsdag 17.00: Nattverdgudstjeneste.
Pastor Kjersti G. Petersen taler i julens gudstjenester.
Søndag 8.januar 17.00: Juletrefest for hele menighetsfamilien.
Vi ønsker alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år!