GUDSTJENESTE SØNDAG 22.JANUAR 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Søndagsskolen har første samling i år, og de står klare til å sette sitt preg på første del av gudstjenesten.

Pastor Kjersti G. Petersen taler, og etter gudstjenesten serveres det som vanlig varm kaffe i kirkestua.
Store og små er hjertelig velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.