GUDSTJENESTE OG MISJONSMIDDAG SØNDAG 26.MARS 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og det blir nattverd.
Søndagsskolen er åpen for alle barn.
Etter gudstjenesten blir det mulig å ta middagen i kirken.
Vi selger vår gode og hjemmelagede lapsakus til inntekt for
Frikirkens misjonsarbeid.
Alle er hjertelig velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.
Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.