GUDSTJENESTER I PÅSKEN

Skjærtorsdag ønsker vi velkommen til nattverdsamling klokken 18. Rammen er et enkelt måltid, og pastor Kjersti G. Petersen forretter nattverd.
Langfredag deltar vi på felles pasjonsgudstjeneste i Immanuelkirken.
1.påskedag starter med påskefrokost 9.30, og fortsetter med høytidsgudstjeneste for hele familien klokken 11.00. Pastor Kjesrti G. Petersen taler.
Varmt velkommen og god påske!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.