GUDSTJENESTE SØNDAG 23.APRIL 11.00!

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og det blir nattverd.
Etter gudstjenesten serveres det kaffe i kirkestua.
Alle er varmt velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.