GUDSTJENESTE 7.MAI 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag formiddag.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og søndagsskolen er åpen og
lederne klare til å ta i mot barna som kommer.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til å stanse igjen for en kopp kaffe og en prat i kirkestua.

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.