Halden frikirke leter etter ungdomsarbeider i 20 % stilling

Vi drømmer om å kunne tilby et rikere og bredere tilbud til barn og unge, og se stadig nye familier komme til tro og finne sin plass i menigheten.
Vi søker derfor etter en ungdomsarbeider til å re-starte og fornye vårt ungdomsarbeid.

Du er
– Jesus-fokusert
– Glad i ungdom og miljøskapende, kreativ og ansvarsbevisst

Oppgaver
– Lede ungdomsarbeidet
– Noe administrasjon
– Delta noe i konfirmantarbeid

Praktiske rammer, støtte og fellesskap
– Ungdomssamling annenhver uke
– Målgruppa er fra 8. klasse og oppover
– Du blir del av barne- og ungdomsarbeidernettverk med de andre frikirkemenighetene i Østfold
– Haldens frimenigheter har et tverrkirkelig fellestilbud til ungdom en gang i måneden

Ansatte er forpliktet til å lære og leve etter Guds ord og Frikirkens bekjennelse. Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Stillingen lønnes etter Frikirkens lønnsregulativ. Søknad sendes pastorhalden@frikirken.no snarest. Tiltredelse etter avtale.
Spørsmål rettes til pastor Kjersti Gulli Petersen, 932 81 190.