temagudstjeneste søndag 17.september 11.00

Velkommen til den første av høstens tre temagudstjenester.
Pastor Kjersti G. Petersen tar for seg temaet trosspråk. Hvordan opplever vi mennesker Guds nærvær på forskjellige måter, sett fra de mange forskjellige mennesketyper vi er? Kan det være nøkler til liv?
Det blir nattverd, søndagsskole for barna, og etter gudstjenesten samles vi til kaffe og prat i kirkestua. Alle er varmt velkommen!

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.