TEMAGUDSTJENESTE SØNDAG 22.OKTOBER 11.00

Velkommen til del to av tre temagudstjenester denne høsten.
Pastor Kjersti G. Petersen taler vider over tema: NØKLER TIL LIV!
Her handler det om troens forskjellige språk, og hvordan vi erfarer Guds nærvær på forskjellige måter ut fra de mennesketyper vi er.
Etter to søndager med høstferie og en søndag med familiegudstjeneste, er søndagsskolen tilbake for fullt denne søndagen.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til en hyggelig prat over kaffekoppen i kirkestua.

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.