GUDSTJENESTE PÅ ALLEHELGENS-DAG 11.00

Velkommen til gudstjeneste søndag 5.november 11.00.
Denne søndagen er Allehelgens-dag, og vi skal få minnes de av våre som døde i året som gikk.
Pastor Kjersti G. Petersen taler, og vi skal få feire nattverd sammen.
Søndagsskolen står klar til å møte og ta godt i mot alle barn som kommer.
Etter gudstjenesten er alle velkommen til en kopp kaffe og en
hyggelig prat i kirkestua.

Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.