FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG 11.FEBRUAR 11.00

Velkommen til familiegudstjeneste på fastelavnssøndag!
Konfirmantene og pastor Kjersti G. Petersen står for innholdet i
dagens gudstjeneste. Små og store er varmt velkommen!
Etter gudstjenesten serveres det kake, saft og kaffe i kirkestua.

Silhuetter av folk som hopper og spretter. Illustrasjon.
Pastor Kjersti G. Petersen taler i søndagens gudstjeneste.