Kvinnenes internasjonale bønnedag – feiring i halden

Velkommen til Kvinnenes internasjonale bønnedag i Halden
fredag 1. mars 2024 kl. 11.

Det blir samling på Glenne misjonshus. Berit Øksnes holder andakt og det blir sang ved henne og Inger Marie Vierli Vold, med pastor Kjersti ved flygelet.

Etter møtet spiser vi formiddagsmat sammen.

Årets bønnedag har i år fokus på kvinner i de palestinske områdene og Jerusalem.

Kvinner som har konvertert fra islam til kristen tro lever i stor fare og de blir støttet av søstre fra den verdensvide kirken. Organisasjon Musalaha som arbeider med dialog og forsoningsarbeid i Jerusalem vil også få støtte fra årets bønnedag.

Komiteen for kvinnenes internasjonale bønnedag i Halden.

Fra venstre: Rebecca Askevold og Kirsti Andreassen fra Frelsesarmeen, Bjørg Torptangen fra Metodistkirken, Berit Øksnes fra Den norske kirke ( Dnk ), Kjersti Gulli Petersen fra Frikirken, Sheila Carlsen fra Tabernaklet, Aase Holtan fra Normisjon og Marita Nøvik fra Dnk