GUDSTJENESTE OG SØNDAGSSKOLE SØNDAG 21.APRIL 11.00!

Velkommen til søndagens gudstjeneste.
Dagens taler er Roy Nordbakke fra Baptistkirken
Tabernaklet. Det blir også nattverd.
Søndagsskolen har åpne dører, og etter gudstjenesten
er alle velkommen til en kopp kaffe og en prat i kirkestua.