FAMILIEGUDSTJENESTE MED TV-TRO!

Halden Soul Children på scene. Foto.
Halden Soul Children synger i søndagens familiegudstjeneste.

Velkommen til familiegudstjeneste søndag 7. februar kl. 17.00.
Søndagsskolens TV-TRO-team, under ledelse av Else Marie Breda,
gir oss dagens tema i talkshow-format og drama.
Halden Soul Children synger.
Det er fastelavnssøndag, og etter gudstjenesten blir det servert fastelavnsboller, saft og kaffe. Alle er hjertelig velkommen!